Lot 448 - Auksjon 1

Estimert:
1.000,00/3.000,00 kr
Starbud:
1.000,00 NOK
Gjeldende bud:
1.000,00 NOK


1970

Gradering/Status: 8Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet