Lot 445 - Auksjon 1

Estimert:
4.000,00/7.000,00 kr
Starbud:
4.000,00 NOK
Gjeldende bud:
4.400,00 NOK


20 kroner 1875 - Kvalitet 0/01

Gradering/Status: 8Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet