Lot 427 - Auksjon 1

Estimert:
750,00 NOK
Starbud:
300,00 NOK
Gjeldende bud:
300,00 NOK


1kroner oscar1900 - Kvalitet 1

Gradering/Status: 8Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet