Lot 424 - Auksjon 1

Estimert:
450,00 NOK
Starbud:
150,00 NOK
Gjeldende bud:
160,00 NOK


1kroner 1914 - Kvalitet 1+

Gradering/Status: 8Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet