Lot 420 - Auksjon 1

Estimert:
2.400,00 NOK
Starbud:
1.000,00 NOK
Gjeldende bud:
1.100,00 NOK


2kroner 1893 - Kvalitet 1

Gradering/Status: 8



Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet