Lot 418 - Auksjon 1

Estimert:
1.200,00/2.500,00 kr
Starbud:
1.100,00 NOK
Gjeldende bud:
1.400,00 NOK


2 kroner 1902 - Kvalitet 01

Gradering/Status: 8Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet