Lot 417 - Auksjon 1

Estimert:
1.000,00/1.800,00 kr
Starbud:
800,00 NOK
Gjeldende bud:
850,00 NOK


2kroner Oscar 1904 - Kvalitet 1+

Gradering/Status: 8Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet