Lot 413 - Auksjon 1

Estimert:
650,00 NOK
Starbud:
200,00 NOK
Gjeldende bud:
200,00 NOK


2kroner 1915 - Kvalitet 1+

Gradering/Status: 8Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet