Lot 412 - Auksjon 1

Estimert:
850,00 NOK
Starbud:
300,00 NOK
Gjeldende bud:
340,00 NOK


2 kroner 1916 - Kvalitet 1+

Gradering/Status: 8Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet