Lot 410 - Auksjon 1

Estimert:
50,00/100,00 kr
Starbud:
50,00 NOK
Gjeldende bud:
0,00 NOK


4 blåtiere - Noen pene og noen ok 1+

Gradering/Status: 8Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet