• Hjem
  • Auksjon 1
  • 386 Dubletter DDR - Noen hundre konvolutter med dubletter fra ...
<< Lot 385 - Samling tyske ...   Lot 387 - Samling Ungarn ... >>

Lot 386 - Auksjon 1

Estimert:
50,00/200,00 kr
Starbud:
50,00 NOK
Gjeldende bud:
50,00 NOK


Dubletter DDR - Noen hundre konvolutter med dubletter fra DDR

Gradering/Status: 4Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet