Lot 351 - Auksjon 1

Estimert:
300,00/800,00 kr
Starbud:
300,00 NOK
Gjeldende bud:
300,00 NOK


NK 259 - Oslo 6/9 41

Gradering/Status: 4Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet