Lot 32 - Auksjon 1

Estimert:
800,00/3.000,00 kr
Starbud:
600,00 NOK
Gjeldende bud:
0,00 NOK


NK 2 - 2 stk på brev

Gradering/Status: 5Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet