Lot 29 - Auksjon 1

Estimert:
350,00/1.200,00 kr
Starbud:
350,00 NOK
Gjeldende bud:
0,00 NOK


NK 2 - Prakt Bergen 30/10 1860

Gradering/Status: 4Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet