Lot 288 - Auksjon 1

Estimert:
40,00/100,00 kr
Starbud:
40,00 NOK
Gjeldende bud:
40,00 NOK


NK 95 - Pent rundstemplet

Gradering/Status: 4Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet