Lot 287 - Auksjon 1

Estimert:
1.000,00/3.500,00 kr
Starbud:
1.000,00 NOK
Gjeldende bud:
0,00 NOK


NK 94 - Pent rundstemplet

Gradering/Status: 4Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet