Lot 192 - Auksjon 1

Estimert:
200,00/500,00 kr
Starbud:
200,00 NOK
Gjeldende bud:
0,00 NOK


NK 32 TIL 34 - 3 Pene merker

Gradering/Status: 4Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet