Lot 188 - Auksjon 1

Estimert:
100,00/300,00 kr
Starbud:
100,00 NOK
Gjeldende bud:
0,00 NOK


NK 33 - Pent stemplet

Gradering/Status: 4Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet