Lot 186 - Auksjon 1

Estimert:
150,00/500,00 kr
Starbud:
150,00 NOK
Gjeldende bud:
0,00 NOK


NK 33 - Prakt Sandefjord 15 V 05

Gradering/Status: 4Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet