Lot 177 - Auksjon 1

Estimert:
50,00/100,00 kr
Starbud:
50,00 NOK
Gjeldende bud:
0,00 NOK


NK 29B - Moss 1 III 88

Gradering/Status: 4Bud

Status lot:
Auksjonen er avsluttet