• Hjem
  • Auksjonsbetingelser

Auksjonsbetingelser

Auksjonsbetingelser.

FrimerkeHansen har følgende betingelser for å delta på våre auksjoner:

1- For å delta på auksjoner hos FrimerkeHansen så må brukeren ha fylt 18 år og ha registrert en konto på auksjonssiden FØR auksjonen starter. Det kan lønne seg å registrere seg i god tid. Viktig å påpeke at man må ha egen brukerkonto på auksjonssiden da nettbutikken og auksjonen ikke snakker sammen.
2- Alle bud er bindende og i Norske kroner.
3- I tillegg til tilslagssummen på auksjonen, så tilkommer 20% salær + porto etter Postens satser og ett tillegg på 10-100,- for pakking og emballasje.
4- Oppgjør skal skje innen 7 dager etter endt auksjon, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
5- Om ikke oppgjør er mottatt innen 21 dager, vil objektene bli solgt for auksjonsvinners regning.
6- Reklamasjon må gjøres innen 14 dager etter mottatte objekter.
7- Vunnede objekter må forhåndsbetales etter gjeldende regler. Objekter som ikke blir betalt innen tiden blir lagt ut på ny auksjon for kjøpers regning og risiko.
8- FrimerkeHansen kan avvise bud og nekte personer å delta på auksjonene. Ved uenighet om høyeste bud så er det FrimerkeHansen som bestemmer hvem som får tilslaget.
9- Forsendelse skjer fortrinnsvis via Posten til noe forenklede satser. Henting etter avtale.
10- Alle objekter selges som de er.
11- Ved avgivelse av bud anser budgiveren å ha gjort seg kjent med, og akseptert det til enhver tid gjeldende reglement.
12- De fleste objekter er fra bo eller lager og beskrevet raskt, og så godt som mulig. Det kan forventes 20-30% variasjon på estimert antall og innhold. I store loter så er ikke alle album gjennomgått side for side, så her er det rom for overraskelser. Alle objekter selges AS IS med utrop 10 kroner.