• Hjem
  • Auksjonsbetingelser

Auksjonsbetingelser

Auksjonsbetingelser.

FrimerkeHansen har følgende betingelser for å delta på våre auksjoner:

1- For å delta på auksjoner hos FrimerkeHansen så må brukeren ha fylt 18 år og ha registrert en konto på auksjonssiden FØR auksjonen starter. Det kan lønne seg å registrere seg i god tid. Viktig å påpeke at man må ha egen brukerkonto på auksjonssiden da nettbutikken og auksjonen ikke snakker sammen.
2- Alle bud er bindende og i Norske kroner.
3- I tillegg til tilslagssummen på auksjonen, så tilkommer 20% salær + porto etter Postens satser og ett tillegg på 10-100,- for pakking og emballasje.
4- Oppgjør skal skje innen 7 dager etter endt auksjon, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
5- Om ikke oppgjør er mottatt innen 21 dager, vil objektene bli solgt for auksjonsvinners regning.
6- Reklamasjon må gjøres innen 14 dager etter mottatte objekter.
7- Vunnede objekter må forhåndsbetales etter gjeldende regler. Objekter som ikke blir betalt innen tiden blir lagt ut på ny auksjon for kjøpers regning og risiko.
8- FrimerkeHansen kan avvise bud og nekte personer å delta på auksjonene. Ved uenighet om høyeste bud så er det FrimerkeHansen som bestemmer hvem som får tilslaget.
9- Forsendelse skjer fortrinnsvis via Posten til noe forenklede satser. Henting etter avtale.
10- Alle objekter selges som de er.
11- Ved avgivelse av bud anser budgiveren å ha gjort seg kjent med, og akseptert det til enhver tid gjeldende reglement.
12- De fleste objekter er fra bo eller lager og beskrevet raskt, og så godt som mulig. Det kan forventes 20-30% variasjon på estimert antall og innhold. I store loter så er ikke alle album gjennomgått side for side, så her er det rom for overraskelser. Alle objekter selges AS IS med utrop 10 kroner.

Automatisk budgivning.
Vår auksjonsplattform benytter automatisk budgivning, så ditt bud blir automatisk justert til 1 intervall over nest høyeste bud.
Om du legger inn bud på ett objekt og blir overbydd med en gang, så er det fordi noen andre har lagt inn ett høyere forhåndsbud som automatisk byr over inntil deres maksbud.